TASAVVUF ŞİRKTİR, DERLER..


Açıklama: Bilmeyen ne bilsin...
Kategori: GAVS-I SANİ KS.
Eklenme Tarihi: 23 Temmuz 2015
Geçerli Tarih: 27 Mayıs 2019, 07:24
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=329


Her sabah namazından 1 saat önce, en az 5 bin kişinin abdestli bir şekilde mescitte hazır olduğu ve teheccüt namazı kıldığı tekkelere ve o tekkenin sofilerine, evlerinde sabah namazına kalkmayanlar “tasavvuf şirktir” derler.

Geceleri sabahlara kadar günahkârlar için gözyaşı dökerek gözleri kızaran tasavvuf büyüklerine, uzunca uykudan dolayı gözleri kızaranlar “tasavvuf şirktir” derler.

İçki içen, kumar oynayan, zina eden ve değişik günahların batağına düşmüşlerin elinden tutup dini öğreten Allah dostlarına, içki içene, kumar oynayana, zina edene ve değişik günahların batağına düşmüşlere sövenler “tasavvuf şirktir” derler.

Bir kere görmekle tüm kötülüklerin bırakılmasına vesile olan veli zatlara, saatlerce nasihat edip de kimsede bir değişiklik göremeyenler “tasavvuf şirktir” derler.

Kuran ve sünnetten taviz vermeyen, mekruhlara bile düşmekten haya eden salihlere, farz, vacib, sünneti sadece ezberden okuyanlar “tasavvuf şirktir” derler.Ömrünü tevbe ve niyazla geçirip milyonların tevbesine vesile olan Allah’ın sadık kullarına, günah işlemediğinden tevbe de etmeyenler! “Tasavvuf şirktir” derler.

Gece ve gündüz, oturarak, ayakta ve yanı üzere Allah’ı zikredenlere ve insanlara bilmediği zikirleri öğretenlere, malayaniyi pek sevenler “tasavvuf şirktir” derler.

Kuran’ı ve hadisi birebir yaşayarak örnek olan lakin pek az konuşan ariflere, dilinde sayısız ayet ve hadis ile saatlerce kendisinin yaşamadığı konuları vaaz edenler “tasavvuf şirktir” derler.

Mevlana’ya, Yunus’a ve asrın Mevlanası ve Yunuslarına, evliya ve seyyidlere hürmete kızan fakat kendisini her türlü hürmete layık görenler, onların sözünün dinlenilmesine kızan ama kendisinin her türlü sözünün dinlenilmesini isteyenler “tasavvuf şirktir” derler.

Tasavvuf Kuran ve sünneti en içten duygularla yaşamaya çalışmaktır. Tevbe etmek ve dini öğrenmek bu yolun başı, zikir ve tefekkürle ilerlemek bu yolun adabıdır. Bu yolda çok kimseler kötü alışkanlıklarını, çok kimseler kötü ahlaklarını, çok kimseler de hissiz Müslümanlığını terk edip Allah’ı seven ve Allah anılınca kalbi titreyen, peygambere aşık, müminleri hoş gören, dini yaşamaya çalışan birer Müslüman haline geldiler. Bunun için, tasavvufa, tasavvuf büyükleri olan evliyaya, tasavvufi edeplerden olan rabıtaya, şirktir diyenler diye dursun, tasavvuf kervanı yoluna devam ettiğinden bir gün bu kervanın yolcusu olmak duamız olsun…

Ama bilmez ki, Halıkı Alem Cenabı Allah tasavvuf şirktir diyene harp açmıştır,
bilmez ki uçuruma sürüklenmektedir, çünkü tasavvufun önderleri Allahı veli kullarıdır, işte delil istersen Kudsi Hadis Buhari'den;

"Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim."(Buhârî, Rikak 38.)

Diğer büyük bir tehlike ise, tasavvufa şirk diyen kişi aynı zamanda bu yola girmiş milyonlarca Müslümana kafir demiş, tekfir etmiş olur, çünkü şirk içerisinde küfürüde barındırır, her küfür şirk değildir, ama her şirk aynı zamanda küfürdür.. İşte tasavvufa şirk demenin diğer büyük tehlikesini ve insanı nasıl küfre soktuğunun delilini Müslim'den getirelim...

“Her kim bir adama: Ey kafir veya Allah’ın düşmanı der de o adam dediği gibi değilse, o sözler bunları söyleyene döner.” (Müslim, İman, 112)

İnsanoğlunun düşmanı şeytan ve nefis, bak nasıl hile ile farkında olmadan seni küfre sokabiliyor.. Sorarım ey kardeşim, ebedi sonsuz ahiret hayatını neden bu kadar kolay riske atarsın??

Diline ve kalbine sahip çık, nefsinin heva ve hilelerine kapılma, bu tasavvuf pınarını kötülemek yerine, sende iç bu pınardan, hemde doya doya..

Bu kapı sana da açık, herkese açık.. Haydi "Ya Rabbi ben pişmanım.." demeye..

Bu pınardan içmek ve bu kapıya girmek isteyip, ne yapacağını bilmezsen bize ulaşabilirsin..

Derleme NaksibendiTarikati.com