Gavs-ı Sani Hazretlerinin Hizmetle Alakalı Sözlerinden


Açıklama: Gavs-ı Sani Hazretlerinin Hizmetle Alakalı Sözlerinden
Kategori: GAVS-I SANİ KS.
Eklenme Tarihi: 10 Kasım 2015
Geçerli Tarih: 27 Mayıs 2019, 07:22
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=338


Bir hac ziyareti sırasında Gavs-ı Sani (k.s) hazretleri oturmuşlar ve rahlelerin üzerinde Kuran okuyorlar.

O esnada Kuran okumak için gelen hacı adaylarına da bir yandan kendi taraflarında olan rahlelerden bir bir veriyorlar ve aynı zamanda da Kuran okumaya devam ediyorlar. Bu hali gören hizmetlilerden biri Mübarek sıkıntı çekmesin niyeti ile,

- Kurban siz zahmet etmeyin rahleleri biz dağıtırız, diyor.

- Mübarek tebessüm ederek bakıyor…

- Neden benin hizmetime mani oluyorsunuz? Biz ümmet-i Muhammed’e Allah için hizmet ediyoruz hadi siz gidin kendinize bir hizmet bulun. Hizmetimize mani olmayın diyor.’’

 

Gavsi Sani (k.s) “Bu hizmet esnasında, her türlü sitem, sıkıntı ve suçlama olacaktır. Ama siz bütün bunlara karşı sevdiğinizin hatırı için sabredin, sabredenlerden olun’’ buyurmuştur.

Gavsi Sani Hz.leri (k.s) sık sık: “Korkmayın, eğer illa korkacaksanız Allah’tan korkun.” diyerek insanlara cesaret vermektedir.

Gavs-ı Sani (k.s) hazretlerinden şehitlik için dua isteyen kimseye; "Şehitlik isteme istikamet iste. Çünkü istikamette sıddıklık, doğruluk vardır." buyurmuştur.

Gavs-ı Sânî (k.s) hazretleri şöyle buyurmuş: ‘’Vakıflarda hizmet edenlere merkad hariç köyde çalıştığınızın aynısı verilir. Bu vakfın bir ucundan tutana, hizmet edene Amellerimizin yarısını vereceğiz. Siz hizmet edin himmet bize vacip olur.’’

Gavs-ı Sânî Hz.leri buyurdular ki: ‘’Sofilik üç şeydir; Birincisi zikretmektir. İkincisi hizmet etmektir. Üçüncüsü ise nefsinin üzerine bassalar dahi sukut etmektir.’’

Gavs-ı Sânî Hz.leri buyurdular ki: “İnsanlara hizmet ve iyilik etmek isteyen kimse, kendi nefsini ıslah etsin yeter. Nefsini ıslah etmeyen kimse, insanlara gerçek faydayı veremez. Sâdatlar, nefislerini ıslah edip istikamet üzere gittiklerinden, insanların hidayetine ve ebedi saadetine vesile olmaktadırlar.” [1]

Gavs-ı Sânî Hz.leri buyurdular ki: ‘’Kim bu vakıfta hizmet eder ise bilsin ki direkten olarak Resulü Erkem’e (s.a.v.) hizmet ediyor.’’

Gavsı Sânî (k.s) hazretleri şöyle buyurmuşlar: ‘’Biz malımızı canımızı, mülkümüzü, elbisemizi sofilerin ayakları altına atmışız. Bu tarikatı âliyenin gayesi hizmettir.’’

Gavs-ı Sânî (k.s) hazretleri buna binaen olsa gerek; ‘’Hizmete çıkmış kişi eve dönünceye kadar zikir halindedir’’ buyurmuştur. Tabi ki de bu edeblere riayet ederse.         

Hak yolu, kardeşini kusuruyla birlikte sevme yoludur. Bu yol, vermeyene verme, gelmeyene gitme yoludur. Bu yol, canla başla hizmet edip sonunda kendi kusuruna istiğfar etme yoludur. Kendisini başkalarından kıymetli görenin ve bunun için herkesten hizmet bekleyenin Allah katında gübre kadar değeri yoktur.

Gavs-ı Sânî (k.s) hazretleri: ‘’İnsanlar gelip geçer fakat hizmet kalır’’ buyurmuşlardır.

Gavs-ı Sânî (k.s) başka bir sohbetinde ise  ‘’Nefsinizi Ümmet-i Muhammed’e feda edin’’ buyurmuştur.

Gavs-ı Sânî (k.s) hazretlerinin dediği gibi: ‘’Hizmet edene hizmet edilir çünkü hizmet nimettir’’

‘Hadimü’l Müslimin Abdülbaki’ ‘Müslümanların Hizmetçisi Abdülbaki’ mührünü kendine şeref sayan ve başına taç yapan bir mürşidin müridleri olarak bizler bu hizmetleri kendimize nimet bilmeli, başımıza taç yapıp o tacın hakkını vermeye çalışmalı, hakkıyla layıkıyla yerine getiremediğimiz için istiğfara sarılmalı ve bize nasip olduğu içinde çokça şükretmeliyiz.

 

 [1] Arifler Yolunun Edebleri, S. Muhammed Saki Hâşimî