HATME-İ HACEGAN ( TOPLU ZİKR )'İN DELİLLERİ


Açıklama: HATME-İ HACEGAN ( TOPLU ZİKR )'İN DELİLLERİ
Kategori: Deliller
Eklenme Tarihi: 03 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 21 Haziran 2024, 17:34
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=360


KONU 1; HATME-İ HACEGAN HAKKINDA AYET-İ CELİLE;


28 - Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. [ KEHF SURESİ ] 


Bu Ayet-i Celile İndiği Zaman Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bu Kimseleri Araştırmak İçinde Mescide Çıktı Ve Mescidde Zikreden Bir Topluluk Buldu. Bunlar Elbiseleri Eski Fakir Ve Garip Müslümanlardı. Onları Görünce Hemen Yanlarına Oturdu Ve Buyurdu Ki;

" Ümmetim İçinde Benim Kendileriyle Birlikte Olmamı Emrettiği Kimseleri Yaratan ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Hamdolsun " Demiştir.

KAYNAK; [ İBN KESİR, TEFSİRU KUR'ANİ'L-AZİM, CİLD; 9, SAYFA; 153 / İMAM-I SUYUTİ, ED-DÜRRÜ'L-MENSUR, CİLD; 5, SAYFA; 381 / EBU NUAYM, MA'RİFETÜ'S-SAHABE, NO: 4634 ]


Diğer Bir Rivayette İse Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyurdu Ki;
" Sizin Üzerinize ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Rahmetinin İndiğini Gördüm; Ona Sizinle Beraber Ortak Olmak İstedim " Demiştir.

KAYNAK; [ İMAM-I SUYUTİ, ED-DÜRRÜ'L-MENSUR, CİLD; 5, SAYFA; 382 ]
 


KONU 2; HATME-İ HACEGAN ( TOPLU ZİKR ) HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF-İ'LER;


BİRİNCİSİ;

Kudsi Hadis-i Şerif-i ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Kulum Beni Zikrettiğinde, Ben Onunla Beraberim. Kulum Beni Gizlice Zikrederse, Bende Onu Özel Zatımla Zikrederim ( Anarım ). O Beni Bir Topluluk İçinde Zikrederse, Bende Onu Daha Hayırlı Topluluk İçinde ( Meleklerim Arasında ) Zikrederim. "

KAYNAK; [ BUHARİ, TEVHİD, 15 / MUSLİM, ZİKİR, 6 / TİRMİZİ, DA'VAAT, 132 / İBN MACE, EDEB, 58 ]

İKİNCİSİ;

" Şüphesiz Ki ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Bir Takım Seyyar Melekleri Vardır. Bunlar Zikir Meclislerini Araştırırlar. İçerisinde Zikir Olan Bir Meclis Buldular mı Onlarla Beraber Otururlar. Ve Kanatlarıyla Birbirlerini Kuşatırlar. Ta Ki Kendilerine ait Semanın Arası Dolar. Cemaat Dağıldıkları Vakit Yükselir Ve Gökyüzüne Çıkarkar.

ALLAH-U ETALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Onları Bildiği Halde Kendilerine; ' Nereden Geldiniz ? ' Diye Sorar. Onlar Da; ' Senin Yeryüzündeki Bazı Kullarının Yanından Geldik Onlar Sana Teşbih Ediyor, Tekbir Ve Tehlil De Bulunuyor, Sana Hamdediyor Ve Senden İstiyorlar ' Cevabını Verirler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Benden Ne İstiyorlar? ' Diye Sorar. Melekler; ' Senden Cennetini İstiyorlar ' Derler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Onlar Benim Cennetimi Gördü Mü? ' Der.

Melekler; ' Hayır, Ya Rabbi ! ' Cevabını Verirler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Acaba Cennetimi Görmüş Olsalar Ne Yaparlar ? ' Der.

Melekler; ' Senden Eman Dilerler, ' Derler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Benden Neden Eman Dilerler? ' Sorar.

Melekler; Senin Cehenneminden Ya Rabbi ! ' Diye Cevap Verirler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Onlar Benim Cehennemimi Görmüşler Mi? ' Der.

Melekler; ' Hayır, Mağfiret Dilerler ' Derler

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; Ben Onları Mağfiret ettim, Ne Diledilerse Kendilerine Verdim. Ve Onları Eman Diledikleri Şeyden Kurtardım ' Buyurur.

Bunun Üzerine Melekler; ' Ya Rabbi ' İçlerinde Filan Var, Günahı Çok Bir Kul. O Ancak Pradan Geçerken Onlarla Beraber Oturdu. ' Derler.

ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri; ' Onuda Affettim. Onlar Öyle Cemaat Ki, Onlarla Düşüp Kalkan Şaki Olmaz ' Buyurur.

KAYNAK; [ BUHARİ, DAVAAT, 66 / MÜSLİM, ZİKİR, 8 / TİRMİZİ, DA'VAAT,129 ]


ÜÇÜNCÜSÜ;

Ashab-ı Kiramdan Hazreti Şeddad Bin Evse İle Hazreti Ubade Bin Samid ( Radiyallahu Anh ) Der Ki;

" Peygamber Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Yanında Bulunuyorduk.

Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyurdu Ki; ' İçinizde Garib ( Ehl-i Kitap ) Var Mı ? ' Diye Sordu. Biz; ' Hayır Ya Rasulullah ! Dedik.

Bunun Üzerine Kapıların Kapatılmasını Emretti. ' Ellerinizi Kaldırınız Ve La İlahe İllallah Deyiniz ' Buyurdu. Ellerimizi Kaldırdık Ve 1 Saat Boyunca Birlikte ' La İlahe İllallah ' Dedik. Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Elini İndirdi.

Sonrada ' ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Hamdolsun. ALLAH'ım Sen, Beni Bu Kelime İle Gönderdin. Ve Beni Bununla Memur Kıldın. Cennetide, Bana Bir Söz Üzerine Vaat Ettin. Şüphe Yok Ki Sen, Asla Vaadinden Dönmezsin ' Diyerek Dua Etti.

Sonrada; ' Sevininiz ! Hiç Şüphesiz Aziz Ve Celil Olan ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri, Sizi Bağışladı.' Buyurdu.

KAYNAK;[ AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD; 4, SAYFA; 124 / HEYSEMİ, MECMUAU’Z-ZEVAİD, CİLD; 1, SAYFA; 19 / HAKİM, MÜSTEDREK, CİLD; 1, SAYFA 501 ]

HADİS-İ ŞERİF-'İN SENED-İ İZAHI;

Nitekim Hafız Heysemi ( Rahimehullah ) Hazretleri Bu Hadis-i Şerif-i'nin Rivayetimnin Ahmed Bin Hanbel ( Rahimehullah ) Ve Taberani ( Rahimehullah ) Ve Bezzar ( Rahimehullah ) Tarafından Nakledildiğini Ve Rivayetin Senedinde Bulunan Ravilerin Sıka Olduğunu Bildirerek Hadis-i Şerif-'in Sahih Olduğuna Hükmetmiştir.

KAYNAK; [ HEYSEMİ, MECMAU'Z-ZEVAİD, CİLD; 1, SAYFA; 19, NO: 23 ]


DÖRDÜNCÜSÜ;


Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bir Defasında Buyurdu Ki;
' Sizden Biriniz Cennet Bahçesini Görürse Hemen Girsin Ve İstifade Etsin ' Dedi.
Ashab-ı Kiram; " Ya Rasulullah ! Cennet Bahçesi Nedir? ' Diye Sorunca, Bunun Üzerine Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Cevaben Buyurdu Ki;
" Zikir Halkalarıdır. "

KAYNAK; [ TİRMİZİ, DA'VAAT, 82, NO: 3510 / AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD; 3, SAYFA;150 / İMAM-I SUYUTİ, EL-HAVİ Lİ-FETAVA, CİLD; 1, SAYFA;390 ]


BEŞİNCİSİ;

" Hangi Topluluk Sırf ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Rızası İçin Toplanıp Zikrederse, Görevli Bir Melek Semadan Onlara Şöyle Seslenir; " Günahlarınız Affedilmiş Olarak Kalkın, Hiç Şüphesiz Günahlarınız İyiliğe Çevrildi. "

KAYNAK; [ AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED,CİLD; 3, SAYFA; 142 / EBU YA'LA,EL-MÜSNED, CİLD; 7, SAYFA; 167 / BEYHAKİ, ŞÜABÜ'L-İMAN,NO:534 ]

 

ALTINCISI;

Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Mescidde Halka Şeklinde Toplanmış Ashabının Yanına Uğradı.

Onlara; ' Burada Ne Yapıyorsunuz ? ' Diye Sordu.

Ashab-ı Kiram Cevaben; ' ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerini Zikrediyoruz. Bizi Din-i Celil-i İslam'a Ulaştırdığı Ve İhsanlarda Bulunduğu İçin Ona Hamdediyoruz ' Dediler.

Rasul-i Ekrem ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Onlara; ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri İçin Soruyorum, Siz Gerçekden Bunun İçin Mi Oturdunuz ? " Diye Sordu.

Onlar; " Vallahi Biz Ancak Bunun İçin Oturduk ' Dediler. Bunun Üzerine Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyurdu Ki;

" Yanlış Anlamayın, Ben Sizi Suçlamak İçin Yemin Etmenizi İstemedim. Bana Cibril ( Aleyhisselam ) Geldi Ve Haber Verdi Ki, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Sizinle Melekleri Yanında Övünmektedir. "

KAYNAK; [ MUSLİM, ZİKİR, 11, NO:40 / TİRMİZİ, DA'VAAT,7, NO: 3379 / NESAİ, ADABÜ'L-KUDAT, 36 ]