TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ALİMLERİN TASAVVUF VE SUFİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ !!!


Açıklama: TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ALİMLERİN TASAVVUF VE SUFİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ !!!
Kategori: Deliller
Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 17 Şubat 2019, 16:00
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=364


TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ALİMLERİN TASAVVUF VE SUFİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ !!!


Ebu Muhammed El-Ceriri ( Hicri Takvim; 321 / Miladi Takvim; 933 ) ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;


" Tasavvuf Bütün Güzel Huylarla Süslenmek, Bütün Çirkin Şeylerden De Çekinmektir. "


KAYNAK; [ SÜHREVERDİ, AVARİFÜ'L-MEARİF, SAYFA; 67 ]


Zünnün ( Hicri Takvim; 245 / Miladi Takvim; 859 ) ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

" Sufi ( Dünya Adına Bir Dava Ve Kavgası Olmadığı İçin ) Hiçbir Arzu Ve İstedğin Kendisini Yormadığı Alınacak Hiçbir Şeyin De Kendisini Korkutmadığı Kimsedir. "

KAYNAK; [ SÜHREVERDİ, AVARİFÜ'L-MEARİF, SAYFA; 67 ]


Zinnun ( Kuddise Sirruhu ) ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

" Sufiler Herşeye Karşı ALLAH-U TEALA'yı Tercih Etmiş, ALLAH-U TEALA'da Herşeye Karşı Onları Tercih Etmiştir. "

KAYNAK; [ SÜHREVERDİ, AVARİFÜ'L-MEARİF, SAYFA; 69 ]


Ruveym ( Hicri Takvim; 330 / Miladi Takvim; 941 ) ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

" Tasavvuf, Nefsi, ALLAH-U TEALA'YA, Onun Dilediği Şekilde Tabi Ve Teslim Kılmaktır. "

KAYNAK; [ SÜHREVERDİ, AVARİFÜ'L-MEARİF, SAYFA; 70 ]


El-Kettani ( Hicri Takvim; 322 / Miladi Takvim; 933 ) ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

" Tasavvuf Tamamiyle Güzel Ahlakdan İbarettir, Ahlakça, Senden Güzel Olan, Tasavvuf Yolunda Da Senden İleridir. "

KAYNAK; [ ATTAR TEZKİRE, SAYFA; 580 ]


Ebu Hafs Haddâd ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri (Hicri Takvim;270/ Miladi Takvim;883):

“Tasavvuf, bütünüyle edepten ibarettir. Her anı, her halin ve her makâmın kendine göre bir edebi vardır. Her vakit edebine riâyet eden kimse, Hak erlerinin ulaştığı hâle ulaşır. Edebini korumayan kimse ise her ne kadar kendini Hakk’a yakın zannetse de esasen Hak’tan uzaktır. İlâhî huzurda kabul gördüğnü düşünsede oradan tard edilmiştir."

KAYNAK; [ HÜCVİRİ, KEŞFܒL-MAHCUB, SAYFA; 51 ]


Hücviri ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri ( Hicri Takvim; 470 / Miladi Takvim; 1077 );

“ Eğer Onlar, Sadece Bu İsmi ( Tasavvufu ) İnkar Ediyorlarsa Bunda Garipsenecek Bir Şey Yoktur, Bu Olabilir. Fakat Tasavvufun İfade Ve İhtiva Ettiği Manayı İnkar Ederlerse, O Takdirde Hazreti Peygamber ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )’in Şeriatının Tümünü Ve Onun Bütün Güzel Hasletlerini İnkar Etmiş Olurlar. “

KAYNAK; [ HUCVİRİ, KEŞFܒL-MAHCUB, SAYFA; 54 ]