VEHHABİLERİN HATME ( TOPLU ZİKR ) OLMADIĞI HAKKINDA BİZE VERDİKLERİ HADİS-İ ŞERİF-İN ŞERH-İ


Açıklama: ( TOPLU ZİKR ) OLMADIĞI HAKKINDA BİZE VERDİKLERİ HADİS-İ ŞERİF-İN ŞERH-İ
Kategori: Hatme-i Hacegan
Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 21 Haziran 2024, 16:41
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=366


 

 Bu Bölümde Sizlere Ehl-i Bidat Sapkın  Vehhabiler  Hatme-i Hacegan ( Toplu Zikr )'in Olmadığı Hakkında
Biz Sufilere     Her Defasında Önümüze 1 Hadis-i Şerif-i Sunmaktadırlar.

Bizde Onların Vermiş Oldukları Bu Hadis-i Şerif-in Şerhini Sizlere
Bu Bölümde İzah Etmek İstedik

Söz Konusu Vehhabilerin Bizlere Hatme-i Hacegan ( Toplu Zikr ) Olmadığı Hakkında Verdikleri Hadis-i Şerif-i Şöyledir;

İmam Darimi ( Rahimehullah )'ın Süneninde Ashab-ı Kiramdan Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh ) Rivayet Ediyor.
İmam Darimi, Hakem Bin Mübarek Bize Amr Bin Yahya'dan ( El-Hemedani ) Rivayet Etti, Dedi O Babamdan Bize Babasından Rivayet Etti Dedi;
" Biz Sabah Namazından Önce Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh )'ın Kapısının Önünde Oturuyorduk, Çıkınca Beraber Mescide Gidecektik, Yanımıza Ebu Musa El-Eşari ( Radiyallahu Anh ) Geldi Dedi Ki;
-Ebu Abdurrahman Henüz Evinden Çıkmadı Mı?
- Ona Hayır, Çıkana Kadar Bizle Otur Dedik.
Sonra Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh ) Çıktı Ve Topluca Ona Yöneldik. Ebu Musa ( Radiyallahu Anh ) Ona Dedi Ki;
' Ey Abdurrahman, Mescitte Bilmediğim Bir Şey Gördüm Ve Elhamdülillah Bu Gördüğümü Ben Hayır Zannediyorum ' Dedi.
Hazreti Abdullah Bin Mesud;
' O Gördüğün Nedir? ' diye Sordu.
Oda Cevaben; ' Eğer Yaşarsan Sende Göreceksin... Mescidde Halkalar Şeklinde Oturmuş Namazo Bekleyen Bir Topluluk Gördüm, Her Halkada Bir Adam Vardı Ve Halkadakilerin Ellerinde Taşlar Vardı. O Adam;
' 100 Kere Tekbir Edin ' Diyordu. Ve Tekbir Getiriyorlar. 100 Kere La İlahe İllallah Deyin 'Diyor Onlarda ' La İlahe İllallah ' Diyorlar. '100 Kere Tesbih Edin ' Diyor. Tesbih Ediyorlardı.
Bunun Üzerine Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh ) Dedi Ki;
' Peki, Sen Onlara Ne Dedin ? '
Hazreti Ebu Musa ( Radiyallahu Anh );
' Onlara Bir Şey Demedim, Senin Görüşünü Veya Emrini Bekledim ' Diye Cevap Verdi.
Bunun Üzerine Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh );
'Onlara Günahlarını Saymalarını Emretmedin Mi, Ve Hasenadlarının Zayi Olmayacağını Söylemedin Mi? '
Sonra Bu Halkalardan Birinin Başına Hep Beraber Gidip, Durduk. Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh ) Halkadakilere Şöyle Buyurdu;
' Sizler Böyle Ne Yapmaktasınız, Bu Gördüklerim De Nedir ? !
' Ey Ebu Abdurrahman, Bu Taşlarla Tekbirlerimizi, Tehlillerimizi Ve Tesbihlerimizi Sayıyoruz.'
Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh );
' Günahlarınızı Sayın, Ben Size Garanti Ederim Ki Hasenatınızdan Bir Şey Eksilmeyecek. Yazıklar Olsun Ey Ümmet-i Muhammed Ne Çabuk Helak Oldunuz! İşte Nebi ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Sahabesi, Aramızdalar ve Bakın ( Kullandığı ) Elbiseleri, Kapları Henüz Eskimedi Bile. Nefsim Elinde Olana Yemin Ederim Ki Siz Ya Muhammed ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Dininden Daha İyi Bir Din İçeresiniz Ya Da Dalaket Kapısını Açmaktasınız. '
Halkada Olan İnsanlar;
' Vallahi Ey Ebu Abdurrahman Biz Hayırdan Başka Bir Şeyi Yapmak Niyetinde Değildik. ' Dediler.
Bunun Üzerine Hazreti Abdullah Bin Mesud ( Radiyallahu Anh );
' Nice Hayır İsteyen Vardur ama Ona Muvaffak Olamaz. Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bir Kavimden Bahsetti Ki Onlar Kuran-ı Kerim Okuyacaklar Boğazlarından Geçmeyecek Ve ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Yemin Ederim Ki, Bilmiyorum Belki De Onların Çoğu Sizdendir. ' Dedi Ve Sırtını Dönüp Gitti.
Hazreti Amr bin Seleme ( Radiyallahu Anh ) Dedi Ki;
" O Halkadakileri, Nehrevan Günü ( Haricilerle Yapılan Savaşta ) Haricilerin Safında Onlarla Beraber Bize Karşı Kılıç Sallarken Gördük. "
KAYNAK; [ SÜNEN-İ DARİMİ 210 ]

HADİS-İ ŞERİF-İN SENED-İ İZAHI;
Ravi Amr Hakkında Onu Gören İbn Main ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyurdu Ki;
" Onun Rivayetleri Değersizdir. "
KAYNAK; [ EL-ZUAFA VEL MATRUKİN, SAYFA; 212, NO: 3229 ]
Zehebi Dedi Ki; ' O, En Zayıflar Arasında Yer Alan İtibar Görmeyen Birisidir. "
KAYNAK; [ MİZAN EL-İTİDAL, CİLD; 3, SAYFA; 293 ]
Hadis Zayıftır [ İBN CEVZU, EL-ZUAFA VE EL-MATRUKİN, CİLD; 2, SAYFA; 233, NO: 2601 ]
Hadis Zayıftır [ İBN ADİ, EL-KAMİL Fİ EL ZUAFA, CİLD; 5, SAYFA; 122, NO: 1287 ]
Hadis Zayıftır [ İBN HACER, LİSAN EL-MİZAN, CİLD; 4, SAYFA; 378, NO: 1128 ]
Hadis Şüphelidir [ İMAM-I SUYUTİ EL-HAVİ, CİLD; 2, SAYFA; 31 ]
Hadis Şüphelidir [ EL-MÜNAVİ, FEYZÜ'L-KADR, CİLD; 1, SAYFA; 457 ]
Hadis Şüphelidir [ EL-LAKNAVİ, SABAHAT EL-FİKR, SAYFA; 25 ]