Sultan Şeyh Seyyid M. Saki Elhüseyni (ks) Hz.


Açıklama: Sultan Şeyh Seyyid M. Saki Elhüseyni (ks) Hz.
Kategori: Silsileyi Aliyye Menzil
Eklenme Tarihi: 08 Ekim 2010
Geçerli Tarih: 21 Haziran 2024, 16:42
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=17
Biz acizane site ve sosyal medya sayfalarımız olarak Seyyid Muhammed Saki hazretlerinin yanındayız. Menzil Serhendi Sofisiziyiz... Gavsımızın vefatından sonra fitne çıkarmak isteyen bazı kesimlere kısa cevabımızdır..

Saki'ce yaşamanın her türlü bedeline razıyız..

Bak kardeşim, adam yazmış Gavsımın emaneti Semerkand vakfına sahip çıkmadınız.. Biz sonradan bunlara vakıfçı deyince kızıyorlar.. Bunlar vakfı yani irşadda sadece bir araç olan sistemi, şeriatı garranın tasavvufun önüne koyarak resmen şeriatsızlık, tasavvuf bidatı işliyorlar. Gavsımızın bilinen meşhur sohbetinde "vakıf nedir?" sorusuna istedigi cevapları alamayınca elini göğsüne götürüp "vakıf biziz" demesi sende hiçbir çağrışım yapmıyor mu?

Şeyh olmayınca, bir peygamber varisi olmayınca neyleyim vakfı, neyleyim sarayı köşkü??? Bir mürşidin en büyük emaneti halifeleridir, ki kendi ecri o koldan devam etsin ki bu da manevi makamlarla kurbiyetle alakalıdır. Sohbetlerde dinlemedik mi, kendinden daha büyük birini bırakmadan bu dünyadan göçen şeyh Allah CC indinde mesuldur.

Gavsımın en büyük emaneti baba varisi olan olan büyük evladı Şeyh Muhammed Saki Elhüseyni hazretleridir, 2000'li yıllardan itibaren halifesi , yanından hiç ayırmadığı, vefatına yakın İstanbul'dan Menzil'e göndererek mihraba geç kimseye verme demesi, Gavsımızın 40 yıllardır bu kapıda yanlarında hizmette olan sofiye  "Saki bir yana evlatlarım bir yana", "Saki bir yana sofilerim bir yana.", "Saki bir yana bütün dünya bir yana." demesi, bunun üzerine sofinin "Kurban biz sizden sonra ne yapacağız?" sorusuna "E aklı olan anlar" diyerek cevap vermesi, Gavsımızın kardeşlerinin, Bilvanis gibi seyyid köylerimizin çoğunluğunun Sultanımızın yanında olması gibi daha birçok zahiri sebepler dahi herşeyi özetliyor. Bunlar hep şahitli ispatlı durumlardır.

Cenazenin ilk günü 3 kardeşte birlikte demedi mi? İsteyen istediği halifeden tövbe alabilir, herkes gönlüne baksın, şimdi insanları 3 halifenin ortak görüşüne uyup gönlüne bakmasından dolayı suçlamak en hafif ifade ile hainliktir.. Ayrıca her mürşidin irşad yöntemi farklıdır, nasıl irşad edeceğini size mi soracak, o zaman siz de halife olsaydınız ya kofiler sizi..

Bugün emanet diye övündüğünüz Semerkand vakfını Seyyid Saki Hazretleri Gavsımızı ikna edip, ilk başkanı da kendisi olmak kaydıyla kurdular. Kurarken Şemseddin Bektaşoğlu hoca da yanlarındaydı o zamanlar. Sultanımız halifelik alınca kardeşlerine bıraktı. Şuan da dahi o vakıfta her türlü işlenen hayır hasenattan Sultanımıza da ecir gidiyor. 

Aslında yazacak çok şey var, bunları neden yazdık derseniz. Resmen eski vakıfçı kofiler tarafından artık Sultanımıza münkirlik yapılıyor, bu kofiler çeşitli ortamlarda bu zehirlerini kusarak saf iyi niyetli kardeşlerimizin de münkir olmasına sebep oluyorlar, bu da bizi haliyle üzüyor tahrik ediyor. Vallahi biz her şeyimizle Sultanımızın yanındayız..

Eski tasavvufi eserlerde de yazar, zamanın Gavsı Kutbul aktabının özelliklerini bahsederken, kendi zamanında diğer şeyhlere göre müridlerinin sayısı diğer şeyhlere göre fazladır ibaresi geçer.. Sofilerin %90'ı Sultanımıza intisap etti.  Mevlana hz dediği gibi, "Tatlı suyun başı kalabalık olur". Biz size sizin suyunuz kötü demiyoruz bunu iyi ayırt etmek lazım. Ama artık öyle şeyler duyuyoruz ve yazılanları görüyoruz ki, bu artık cahilane dusmanlik munkirliktir.

Biz hatalarıyla sevaplarıyla diğer şeyhlere vs birşey deme haddimiz değildir, haşa onları yargılayacak hesaba çekecek makamda da değiliz, bu Sadatı Kiram hazeratının işidir. Şeyhte yaristirmiyoruz.. Biz zahire göre bakarız, haksızlık karşısında kırmadan dökmeden söyleriz. Alenen haksızlık yapılıp, fitne ateşi koruklenmektedir. Bu mübarek kapılarda bu gibi fitneleri yapanlar mevki makamına bakilmaksizin elbet iki cihanda hak ettiklerini hep almıştır ve alacaklardır..

Son olarak inanin buraya yazamadigimiz öyle hakikatler var bilseniz kahrolursunuz, bunlar belki ileride herkese malum olacaktır ama her doğru heryerde söylenmez düsturu ile hareket ediyoruz.. Sadece şunu soyleyelim Sultanımıza daha da sıkı sarılın, cok sarılın, inanın çok kârlı çıkacaksınız..

Allah için, semerkand sofileri kardeşlerimiz bu tutumlarından ve birbirlerini zehirlemekten vazgeçsin, Sultanımıza münkirlik yapılmasını kabul etmiyoruz, her şeyh güzeldir ama benim şeyhim en güzelidir diyoruz, sizde öyle diyin yolumuza devam edelim..

Ey erenler arslanı
Geldin imdada Sâki
Doldurdun bu cihan'ı
Nur'u ziyâda Sâki..
Selam ve dua ile.

Susalım diyoruz ama kırmadan dökmeden de kabımızın genişliğince bazı şeyleri izah etmek lazım ki, birilerinin hata yapmasına engel olabiliriz.

Lütfen yorumlarda tartışma vs girmeyelim, bize birşeyler ispat etmeye çalışmayın, durum aşikar ve cogunlugun gözünde de böyle, görüşünüzü kırmadan dökmeden izah edebilirsiniz, aksi yorumlar ve kişiler engellenecektir.

“Allah bu ümmeti (veya Muhammed’in ümmetini) dalalette birleştirmez. Allah’ın eli cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (bk. Tirmizi, Fiten,7)

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde sevad-ı azama (büyük çoğunluğa) tâbi olun.” (İbn Mace, Fiten, 8)

Sayfa YönetimiSultan Şeyh Seyyid M. Saki Elhüseyni (ks) Hz. hayatı ile bilgiler ilerleyen zamanlarda eklenecektir..