Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE SORU SORUN? İLETİŞİM

CANLI YAYIN İZLEYİN...

 
 
 

GALERY

ANKET

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

Tüm Anketler

SİTEDE ARA


Gelişmiş Arama

SİTEMİZE ZİYARETLER!

 
Bugün Tekil441 
Bugün Çoğul575 
Toplam Tekil 8633153 
Toplam Çoğul12579138 
Ip 185.50.70.3

REKLAM

 

DESTEK

Somali’de Son Kale Seyyid Hasan

Somali’de Son Kale Seyyid Hasan

Tarih 26 ?ubat 2015, 23:10 Editör

Semerkand Dergisi - Davut Bayraklı | Ekim 2014

Son yüzyıllar müslüman toplumların işgale karşı mücadele verdiği dönemler oldu. Bu mücadele, İslâm coğrafyasının her yerinde kendi kahramanlarını çıkardı. Kasap Molla Abdullah’tan dondurmacı Gül Muhammed’e, Osman b. Fudî’den Ömer Muhtar’a, Şeyh Şamil’den Abdülkadir Cezayirî’ye kadar sayısız kahraman hayatını bu mücadeleye adadı. Bunlardan biri de, Somali direnişinin kahramanı Seyyid Hasan’dı.

19. yüzyılda dünyayı kasıp kavuran sömürgecilik hareketleri, vicdanların asla kabul edemeyeceği bir gerekçeye dayanır: “Bir ülkenin kaynakları, zenginliği…”

Avrupa devletleri, dünyanın en ücra köşelerindeki her türlü yer altı ve yer üstü zenginliğe el koymak için 15’inci yüzyıldan itibaren harekete geçmişler, bunda büyük ölçüde başarılı da olmuşlardır. Sonra Amerika da buna katılmış, açık ya da örtülü şekilde sömürgeciliğin öncüleri arasında yerini almıştır. Özellikle Afrika ülkeleri Batı’nın bu yağmasının trajik sonuçlarıyla yüz yüze kalmıştır. Yürek burkan açlık ve yoksulluk görüntüleriyle hatırladığımız Somali de bunlardan biridir.

Afrika’nın en doğu kıyısında bulanan Somali, Allah Rasulü s.a.v. döneminde Habeş Kralı Necaşî’nin yönetimi altındaydı ve birinci hicrî yüzyılın yarısına gelmeden büyük ölçüde müslüman olmuştu. Habeş Krallığı’ndan sonra bölgede türeyen yerel yöneticilerin baskısı altında yaşayan Somali halkı, Osmanlı toprakları içinde sayıldığı dönemde rahat bir nefes almıştı. Üç asır süren Osmanlı hakimiyetinden sonra bölge halkının toprakları Batı’nın sömürgeleştirme politikalarına maruz kalmıştı.

İslâm’ın ilk yurtlarından olan Somali 19. asırda Batı dünyasının istilasına uğradığında, fakirlikle mücadele eden halkın sırtına yeni bir yük daha binecekti. Yakın tarihte İngilizler, İtalyanlar ve Etiyopyalılar’a karşı bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda kalan Somalili müslümanlar, bu mücadele için gerekli maddi ve manevi gücü, tasavvuftan ve sufî hareketlerden almışlardı.

Sufî direnişi

19. yüzyılda Şeyh Seyyid Hasan’ın başlattığı direniş hareketi de kendisine gerekli olan itici gücü, işgale karşı koyma azmini yine sufî hareketin dinamik yapısında bulmuştu. Afrika’nın kurak topraklarında yeşeren tasavvufî hareketler, özgürlük ve cihat için en önemli manevi dayanak haline gelmişti. Seyyid Muhammed Abdullah Hasan gibi sufî önderler, işgalin İngilizlerin ve İtalyanlar’ın istedikleri gibi devam etmesini engelleyecekti. Ancak bölgenin kendi gerçekleri bu cihat ve özgürlük mücadelesinin mutlak bir zafere ulaşmasına imkan vermiyordu.

Batılı devletlerin sömürgeci zihniyetinin gadrine uğramadan önce Somali, sosyolojik açıdan “parçalı toplum” diye tanımlanan bir yapıya sahipti. Bu yapı, koşullara göre farklı seviyelerde bir araya gelen ya da ayrılan benzer yapılı gruplardan oluşmaktaydı. Düzen ve güvenlik, bu özelliklere sahip toplumlarda var olan gruplar arası dengeye dayanmaktaydı. Sömürgecilik öncesi Somali toplumunun da en belirgin yönü, siyasî yapının farklı akrabalık gruplarına ve bunların kendi aralarında oluşturup bazen de bozduğu ittifaklara dayanıyor olmasıydı.

Tüm bu verilerden hareket ederek denge ve güç kurmanın bu kadar zor olduğu bir sosyal yapı içerisinde Seyyid Hasan’a ve mücadelesine baktığımızda, aslında onun ne kadar önemli bir mücadele verdiğini de anlarız. Zira bu kadar parçalı ve dağınık olmaya meyyal bir yapı içerisinde Somali’yi ortak bir bağımsızlık ve özgürlük cihadı içerisinde buluşturması, onun gücünü gösteren önemli bir unsurdur. Bu güç, şüphesiz İslâm’ın birleştirici yapısından ve tasavvufî hayatın verdiği dinamizmden geliyordu.

Bir “deli” Molla

“Deli Molla” sömürgeci İngiliz zihniyetinin Seyyid Hasan’la alay etmek, onu küçük görmek için taktıkları bir sıfattı. Ancak “deli” dedikleri bu sufî yirmi bir yıl boyunca İngiliz sömürgesinin bölgede rahat hareket etme kabiliyetini sekteye uğratmıştı.

Seyyid Hasan’ın nesebi, soy bakımından Peygamber Efendimiz s.a.v’e kadar uzanmıyordu. “Seyyid” adı bağlıları tarafından kendisine gösterilen saygının neticesinde bir unvan olarak ona verilmişti. Seyyid Muhammed Abdullah Hasan olarak anılan bu mutasavvıf mücahit 1864’te (veya 1854) Orta Somali’nin Kob Fardod yakınlarında dünyaya gelmişti. Geleneksel olarak dinî eğitimini tamamlayan Seyyid Hasan, bu eğitimin ardından bulunduğu çevrenin dışına çıkıp değişik hocalardan dersler almıştı. Daha on dokuz yaşındayken de “şeyh” unvanını kazanmıştı. Bilgisini daha da ilerletmek ve irşatta bulunmak maksadıyla Harar, Mogadişu ve Nairobi gibi yerlere seyahate çıktı. Mekke’ye hac vazifesini yapmak için 1894 yılında gittiğinde, Sudanlı Şeyh Seyyid Muhammed b. Salih’le tanıştı. Bu tanışmanın ardından ona bağlandı ve zamanla en meşhur halifesi konumuna geldi.

1895 yılında Somali’ye Aden üzerinden dönen Seyyid Hasan, Berbera’da Selahiyye tarikatını yaymaya başladı. İlk zamanlarda akrabası olan bazı kabileler kendisine uydu. Bu arada Batı Somali sahillerindeki İngiliz sömürge idaresinin dikkatini de üzerine çekti. Müslüman çocukları Berbera’daki misyonerlerin hıristiyanlaştırma faaliyetlerinden kurtarmak maksadıyla Ogadin yaylalarına hicret etti. “İngilizler, dinimizi tahrip etmek ve çocuklarımızı elde etmek için buradalar!” diyen Seyyid Hasan herkesi cihada çağırmaya başlamıştı.

Silahlanma ve savaş

Seyyid Hasan, işgalci İngiliz kuvvetlerine karşı bir ayaklanma başlatma düşüncesiyle asker ve silah tedarik etmeye çalıştı. Etrafına topladığı binlerce bağlısıyla işbirlikçi bir bölgeyi ele geçirdi ve ilk askerî harekâtını da Etiyopyalılar’a karşı gerçekleştirdi.

1901 yılından itibaren başlattığı mücadelede üç yıl içinde İngilizlerin hücumlarına başarıyla karşı koydu ve ilerleyişi durdurdu. Seyyid Hasan’ın, 1903 yılında bir keşif birliğini mağlup etmesi bölgede müslümanların kazandığı en önemli zaferlerden biriydi.

Yarısı tüfekli 6 bin kişilik bir orduya, 2 bin kadar da yedeğe sahip olmuştu. Arazi şartlarını da çok iyi biliyorlardı. 1903 yılında İngilizlerin İtalyan müttefikleriyle birlikte katıldığı iç kesimdeki çarpışmaları da kazandı. 1904’te kuşatılan Seyyid Hasan, ağır kayıplar vermesine rağmen İngiliz hatlarını yarıp kaçmayı başardı. 1908’de üç yıllık bir ateşkes olduysa da bu fazla sürmedi.
Bu arada İngilizler her zaman yaptıkları masa başı hilelere başvurarak Seyyid Hasan’ın bölgedeki saygınlığını zedelemeye çalıştılar. Hakkında çeşitli iftiralar attılar. Bu yolla bağlılarının onun ardından gitmesini engellemeye ve nüfuzunu kırmaya çalıştılar. Hatta Selahiyye tarikatının lideri Muhammed b. Salih’ten, Seyyid Hasan’ın İslâm’la bir bağının kalmadığına dair zorla bir mektup da almayı başardılar.

Bu mektubu almayı başaran İngilizler kara propagandaya başladılar ve karargâha ulaşan mektup vesilesiyle çok sayıda müridinin ondan ayrılmasını sağladılar. Tüm bu olanlara karşı savunmaya geçen Seyyid Hasan, bir risale kaleme alarak kendisine yapılan iftiraları ve ithamları çürütse de tarikatın kendisine taraftar ve karşıt iki gruba ayrılmasına mani olamadı.

İngiliz sömürge kuvvetleri 1910 yılında barış girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Somali’ye daha çok Hint birlikleri getirdiler ve yerli halktan da yeni paralı askerler tuttular. Seyyid Hasan da bu arada Dulbahute topraklarına geçti ve birkaç kale inşa ettirdi. 1913’te bir İngiliz birliğini yendi ve kumandanlar da dahil çok sayıda askeri öldürdü. 1914 yılında da Berbera çevresine sefer düzenledi. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlar ve Osmanlı Devleti’yle iyi ilişkiler geliştirdi. Kurduğu devlet Osmanlı Devleti tarafından da tanındı.

1920 yılında İngiliz kuvvetleri tekrar saldırıya başladılar. Bu kez havadan da saldıran İngilizlerin uçaklarına ve ağır makineli silahlarına karşı koyamayan müslümanlar batıya doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu yenilginin ardından teslim olması istendiyse de Seyyid Hasan bunu kesinlikle reddetti. Bunun üzerine devletini başka yerde kurması teklif edildi, ancak o bu öneriyi de kabul etmedi.

Seyyid Hasan’dan sonra

Yeni bir mücadele için hazırlık yapmaya başladı. Fakat yaşadığı bölgede meydana gelen salgın bir hastalık yüzünden 21 Aralık 1920’de vefat etti.

Seyyid Muhammed Abdullah Hasan, itikadda Eş’arî, fıkıhta ise Şafiî mezhebine bağlıydı. Yazar ve şair bir sufî ve mücahitti. Hizmete başladığı andan vefatına kadar sömürgeci güçlerle savaştı. Ona muhalif davranan bazı müslümanlar da, Seyyid Hasan’ın mehdilik iddiasında olduğu propagandasını yapıyorlardı. Ancak zaman içerisinde bunların da iftira olduğu ortaya çıktı.

Seyyid Hasan’ın vefatının ardından çok kısa bir sürede Somali toprakları işgal edildi. 20. yüzyılın ilk yarısında Somali, İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında zamanla el değiştirerek işgal altında bir ülke oldu.

Bu işgalin Seyyid Hasan’ın vefatından önce gerçekleşmeyişi, buradaki tasavvufî mücadele hakkında bize önemli ipuçları veriyor. Sufî önderlerin sömürgeleştirmeye karşı verdikleri mücadelenin, düşman önünde büyük bir engel olduğu burada da görülmüştür. Sömürgeleştirmenin yanında hıristiyanlaştırma çabalarına da sufîlerin etkili bir şeklide karşı durması, halka manevi güç verdiği gibi direnişin gücünü arttıran bir etken olmuştur.

Fakat Somali ne yazı ki Seyyid Hasan’dan sonra Batılı güçler tarafından hızla yerle bir edildi. Daha önemlisi ise Somalililer sömürgecilerin aralarında çıkarttıkları fitneleri ve kendi içlerindeki sıkıntıları bir türlü çözemediler. Bir Somali deyişi bu durumu en güzel şekilde açıklıyor:

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,
Ben ve kabilem ulusa karşı,
Ben ve ailem kabileye karşı,
Ben ve kardeşim aileye karşı,
Ben kardeşime karşı…”

Bugün Türkiye’nin de desteği ile içine düştüğü politik, ekonomik ve sosyal açmazları çözmek için çabalayan Somali’nin geleceğinin, bağrında sakladığı salih zatlar hürmetine aydınlık olmasını temenni ediyoruz.

Bu yazı 10558 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
Tarihden

Anadolu'yu İrfanla Mayalayanlar

Anadolu'yu İrfanla Mayalayanlar Tarihimize tasavvufi açıdan kısa bir bakış yapmaya var mısınız?

Milli Mücadele'de Sufilerin Rolü hakkında bilgi verir misiniz?

Milli Mücadele'de Sufilerin Rolü hakkında bilgi verir misiniz? Milli Mücadele'de tarikat ehlinin mücadelelerine bazı örnekler..

MENZYL SYLSYLE-Y ALYYYE

Söz ve Resim
Kuvvetini mazluma karşı değil, zalime karşı kullan…

Hacı Bektaşı Veli

SÖZLÜK

(c) Web sitemizin Vakıf, dernek vb. kuruluşlar ile resmi bir bağı kesinlikle yoktur, tamamen kişisel çabalarla kurulmuş bir web sitesidir. Ancak istifade edilmesi için yazı ve linklerini kaynak belirterek yayınlayıp, destek verdiğimizde olabilir. Ayrıca diğer kaynaklardan, ehli sünnet çizgisinde gördüğümüz çalışmaları kaynak göstererek sitemizde yayınlamaktayız. Niyetimiz, sayısız faydasını gördüğümüz, Kuran ve Sünnet esaslı bu yüce Nakşibendi yolunu insanların tanıması ve istifade etmesine vesile olabilmektir. Sitemizden emeğe saygı çerçevesinde kaynak göstererek her türlü alıntı yapılabilinir. www.NaksibendiTarikati.com
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapy: MyDesign - Dizayn ve Hosting: Ri-Mer Bili?im